Acerta sluit strategisch partnership met Dileoz

Acerta, de HR dienstengroep, zal een lange termijn samenwerking aangaan met Dileoz, een sterk groeiende speler gespecialiseerd in HR automatisering. Het partnership sluit aan bij de strategie van Acerta om op de Belgische markt te focussen en te investeren in de toegankelijkheid van haar dienstverlening. Een participatie legt de basis voor een lange termijn samenwerking tussen beide partijen op het vlak van integratie en automatisering van vernieuwende HR tools en processen.

De HR wereld in België is continu onderhevig aan verandering. Tegelijkertijd wordt de digitalisering van de dienstverlening cruciaal. Als leidinggevende HR dienstengroep, speelt Acerta hierop in door trouw te blijven aan haar focus op de Belgische markt en te investeren in een geïntegreerd aanbod van HR oplossingen voor haar klanten. De HR dienstengroep neemt een participatie van 25% in Dileoz om het lange termijn partnership vorm te geven. Het uiteindelijke doel voor Acerta is te blijven evolueren naar performantere diensten voor haar klanten vanuit een geïntegreerde aanpak.

Christophe Deroose, CEO van Acerta legt uit: “Deze samenwerking past in onze ambitie om steeds toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid centraal te stellen bij onze klanten. We willen kort op de bal kunnen spelen als het gaat over klantentools en –toepassingen zowel voor onze klanten en partners. Dileoz en Acerta levert een krachtige combinatie op van expertise in automatisering en HR in een complex speelveld waar continue wettelijke wijzigingen en reglementering centraal staan.”

“Dileoz heeft al een mooie weg afgelegd de voorbije jaren en kan rekenen op heel wat geslaagde integratieprojecten bij bedrijven en overheden. We kijken ernaar uit om onze krachten met Acerta te bundelen. Deze intensieve samenwerking stelt ons in staat om onze jarenlange expertise op het gebied van HR uit te breiden, zowel in de private als publieke sector”, aldus Guido Dierckx, Zaakvoerder van Dileoz.