HR Oplossingen

Dileoz is leverancier van een HR-oplossing voor de overheid. Deze oplossing is modulair opgebouwd. Daarmee is de oplossing schaalbaar en budgettair haalbaar.
Het basispakket personeelsbeheer vormt het uitgangspunt waarop alle andere modules verder opgebouwd worden:

  • Tijdsregistratie
  • Selectie- en werving
  • Evaluaties
  • Competentiemanagement
  • Talentmanagement
  • Vorming
  • Rapportering
  • Ancienniteiten
  • Ziektecyclus

Tijdsregistratie

De module tijdsregistratie biedt u de mogelijkheid om nauwkeurig direct de werktijden te registreren en de resultaten ervan te verwerken. De directe koppeling met een prikklok en of de registratiemogelijkheden via de Selfsevice module zorgen voor een compleet geïntegreerd dienstrooster- en tijdsregistratiesysteem.

Tevens wordt een volkomen integratie met de loonmotor voorzien. Dit wil zeggen dat de HR-oplossing, de loonmotor en tijdsregistratie als één applicatie zichtbaar en inzetbaar wordt.

Dileoz Accelerate Framework

Dankzij het “Dileoz Framework” wordt het mogelijk procesgericht te gaan werken. Alle processen zoals ze zijn geïmplementeerd in de Dileoz oplossing kunnen gebruikt worden als leidraad van het implementatie proces. Dit framework laat toe om sneller en efficiënter (tegen lagere kosten) een implementatie uit te voeren met garantie op kwaliteit en klanttevredenheid.

De Dileoz Accelerate Methologie is een op Prince2 gebaseerde methodologie. Deze aanpassingen zijn het resultaat van jarenlange ervaring van Dileoz consultants in succesvolle implementaties .

De kern van de “Dileoz Accelerate Methodologie” is het hergebruik van “best practices” en het V-model als software ontwikkelingsproces.

De Dileoz Methodologie is “accelerated” (versneld) omdat Dileoz geïnvesteerd heeft in het vooraf bepalen en opzetten van alle stappen en alle sjablonen die nodig zijn in overheidsprojecten. Dileoz zal continu blijven investeren in het verbeteren en uitbreiden van deze methodologie.

Versiebeheer

Dileoz gebruikt voor het implementeren en onderhouden van oplossingen een standaard documentatie systeem en een eigen versiebeheer systeem voor het controleren van versies van Peoplesoft.

Dileoz heeft op basis van de ervaring, opgedaan in grote overheidsprojecten, een eigen framework gebouwd dat kan ingezet worden voor verschillende overheden. Dit framework voorziet in een oplossing voor overheidsklanten waarbij sociale en fiscale regels geparametriseerd kunnen worden. Het framework is geïntegreerd met de Peoplesoft oplossing maar heeft toch geen impact op upgrades van Peopelsoft zelf.

Planning

Dileoz voorziet in een volledige personeelsplanningssuite voor de overheid. De meest ingewikkelde planningsdossiers worden daarmee eenvoudig en efficiënt opgelost voor een betaalbare prijs. Geavanceerde oplossingen zoals de planautomaat, zelfroosteren.. kunnen bijkomend geïmplementeerd worden.

Verschillende loketdiensten, schoonmaakdiensten, bibliotheken, sportdiensten… maken hiervan dankbaar gebruik. Voor technische diensten bestaat een module serviceplanning waardoor niet enkel de mensen, maar ook de taken en de locaties worden ingepland.

Eén authentieke bron van informatie, toegankelijk voor alle betrokkenen (via beveiliging wordt bepaald wie welke rechten krijgt)

Automatische berekening van een aantal vergoedingen en alle bijzondere prestaties (aantal maaltijdcheques, aantal zondaguren, nachturen,…). Het aantal handmatige interventies i.f.v. een correcte loonberekening wordt gereduceerd tot quasi nihil

Automatische berekening van alle tijdsregistratie- en afwezigheidstellers (recuperatie)