SOA

Dileoz heeft expertise in het opzetten van ERP-applicaties in SOA-omgevingen.

Onderstaande figuur legt kort de SOA-architectuur uit die Dileoz probeert te bereiken bij zijn klanten.

Er wordt per ERP-applicatie een adapter geschreven (indien deze nog niet aanwezig zijn) die spreekt met de enterprise service bus van het bedrijf. In deze enterprise service bus zijn de standaarden van het bedrijf beschreven voor het uitwisselen van data. Wanneer welke data nodig is, wordt geregeld via een Bpel-proces.

Dileoz heeft zelf al een groot bibliotheek van adapters die het mogelijk maakt om uw ERP-applicatie in een SOA-omgeving in-te-pluggen.