In 2022 wordt voor de eerste keer de Servantes Award uitgereikt, de prijs voor de medewerkers van lokale besturen. Met die prijs wil Servantes, gesteund door diverse instanties & Dileoz, de local civil servant in de kijker zetten en positieve aandacht vestigen op werken bij lokale besturen. Lokale besturen of individuele lokale ambtenaren kunnen medewerker(s) of collega’s in de bloemen zetten door hen te nomineren voor één van de categorieën van de Servantes Award.

Dit zijn de categorieën:

• Nieuwkomer: de Prijs voor de Nieuwkomer bekroont een medewerker die in de afgelopen paar jaar in dienst getreden.
• Loopbaan: de Prijs voor de Loopbaan bekroont een medewerker die recent de organisatie verlaten heeft wegens einde loopbaan, op het punt staat om de organisatie te verlaten en/of een heel lange staat van dienst heeft.
• Team: de Prijs voor het Team bekroont een groep van medewerkers (van een vijf à tien personen) die een bijzondere inspanning geleverd hebben of een bijzonder initiatief genomen hebben.

Hoe werkt het?

• Lokale besturen: elk lokaal bestuur kan een medewerker of een team voordragen. Het lokaal bestuur kan meedingen naar meer dan één categorie.
• Medewerkers van lokale besturen: medewerkers van lokale besturen kunnen individuele collega’s of teams voordragen.
• De organisatoren van de Servantes Award zullen contact opnemen met de besturen waarvoor kandidaturen zijn ingediend.
• Het kandidaatsdossier en alle praktische info vind je op www.servantes.be/award.

De indieningstermijn loopt af op 5 oktober 2022.

Uitreiking:

De uitreiking van de Servantes Award zal plaatsvinden op donderdag 27 oktober 2022 om 18u, in De Filatuur, Tragel 6 te Aalst.